فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد 3

اصول تمرین درمانی فیزیكی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در پی به كار گرفته شوند برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های درمانی چند بعدی هستند كه ضروریات بهترین تمرین درمانی فیزیكی را ارائه می‌دهند تمایزات میان برنامه‌های ساختار بندی شده در جمعیت بیماران اصل
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 451 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 99

فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد 3

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تست و تمرین : عملكرد گردش خون اصلی دستگاه قلبی و تنفسی

اصول تمرین درمانی فیزیكی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در پی به كار گرفته شوند. برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های درمانی چند بعدی هستند كه ضروریات بهترین تمرین درمانی فیزیكی را ارائه می‌دهند. تمایزات میان برنامه‌های ساختار بندی شده در جمعیت بیماران اصلی نهفته است كه مد نظر قرار می‌گیرند نه در اصول مدیریت درمانی فیزیكی.

اصول كلی درمان قابل درك شامل كار تیمی، آموزش به بیماران، تست تمرین و آموزش است و نیز تغییر طولانی مدت نحوه زندگی و غیر است و این موارد در مورد گروههای بیمار رایج و معول است. نقش درمانگر فیزیكی به عنوان مأمور سلامت در مدیریت این گروه از بیماران مورد تأ‌كید قرار گرفته شده است. این اصول همچنین هنگامی به كار گرفته می‌شوند كه سوء عملكرد قلبی و تنفسی در یك معاینه ثانویه تشخیص داده شود. برای مثال، در یك بیمار كه تشخیص در مورد او گرفتگی ماهیچه‌های شانه است، اما سابقه بیماری قلبی نیز در او دیده می‌شود و یا دارای فاكتورهای خطرزا می‌باشد. این شرایط زیر برای كاربردهای اصلی تغییر یك برنامه ورزشی برای گرفتگی شانه گرفته شده است.

منفعت اصلی از این برنامه‌ها بالابردن كیفیت زندگی و سطوح تحمل فعالیتهای روزانه است. یك هدف اساسی پایه‌گذاری تمرینات سلامت در طول زندگی است كه شامل پیشگیری ثانویه است. كاربرد این اصل در مركزیت مدیریت شرایط قلبی و عروقی قرار دارد. البته بسته به اینكه اولیه هستند یا ثانویه امروزه در تمرین كلی، بیماران (شامل كودكان) كه به فیزیوتراپ‌ها تحویل داده می‌شوند و مشكلات عصبی عضلانی با عضلانی اسكلتی دارند بالاترین احتمال مشكل اساسی قلبی یا بیماری ریوی یا مربوط به فاكتورهای خطرناك است.

خطوط هدایت بنا شده برای برنامه‌های احیا و فعالیت قلبی، عروقی شامل ارائه سرویس با مركزیت بیمار است. هر دو برنامه روی تقویت سلامت قلب و عروق در طول برنامه‌های فردی تأكید دارند كه برای بهبود وضعیت قلب و عروق طراحی شده‌اند بعلاوه آنها پیشگیری ثانویه را در طول تشخیص فاكتور خطر و تغییر در تلاش برای پیشگیری از پیشرفت بیماری و اتفاقات تلخ قلبی ارائه می‌كنند. این در دوره‌ای روی مقالات و كتب چاپ شده حجم اکسیژن VO2 max غالباً در مطالعات مورد گزارش قرار گرفت و برای تعبیر VO2 Peak حجم اکسیژن مورد استفاده قرار گرفت. علی رغم این واژه مورد استفاده توسط تخمین گرهای اصلی در هر مطالعه در خلاصه این مطالعات مورد استفاده قرار گرفت.

احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن:

اگرچه یك دیدگاه تیم با مدیریت و خط‌مشی چند وجهی، در مورد هر دو نوع برنامه مورد توجه است، افرادی كه به طور منظم در برنامه شركت می‌كنند قابلیت عملكردی آنها افزایش می‌یابد. استراتژی‌های مدیریت خود همان بدست گرفتن كنترل علائم و بدست آوردن اعتماد به نفس لازم می‌باشد. این نوع از كنترل شاید بهمترین دلیل ساده برای حمایت از دخالت برای مدیریت شرایط قلبی باشد. این جزء ممكن است به طور ساده در تعیین نتایج طولانی مدت مهم باشد. از قبیل درخواست‌های كاهش یافته برای مراقبت از سلامت و هزینه‌های مراقبت سلامت كمتر موثر بودن احیای قلبی عروقی بسیار مورد تأكید قرار گرفته است و با شواهد زیادی اثبات گردیده است. این برنامه‌ها بطور بین‌المللی استانداردهایی را تشخیص می‌دهند كه به خوبی توضیح داده می‌شوند و برای تمام بیماران با شرایط قلبی و عروقی پیشنهاد می‌شوند. آنها در آموزش بیماران به طور خاص آمده‌اند شامل منع سیگار، تغذیه و كنترل وزن و ارتقاء مدیریت خود و آموزش. واژه نیازهای درجه نهایی مورد بازبینی قرار می‌گیرد، البته با دادن تأثیر احیا در افرادی كه به شدت مورد نظر هستند با دادن این منابع و كاربردهای اقتصادی بزرگ در مورد نگهداری سلامت افراد و دفاتر خارجی پزشكان و بیماران، احیا می‌تواند به عنوان یك دخالت اصلی بجای یك اولویت دوم بعد از تأثیرات بعدی جراحی و پارا درمانی مورد حمایت قرار گیرد. احیای قلبی و عروقی غیر تهاجمی تأثیرگذاری قیمتی بیشتری نسبت به درمانهای جراحی و دارویی دارد. (به صرفه تر است) و منافع سلامتی طولانی مدت و خطر كمتری را در بر دارد. یك تمایز یا عدم تطابق مهم میان پیش‌نگری و فعالیت احیای قلبی وجود دارد. این دخالت‌های بی‌پایه شواهد و غیر تهاجمی و به صرفه از نظر قیمت، به ندرت مورد استفاده هستند و سرعت استفاده از آنها پایین است. بازگشت به احیای قلبی اینطور گزارش شده است كه روی گروههای انتخابی، نامها، گروههای سنی جوانتر و آنهایی كه قبلاً شركت كرده‌اند تأثیر گذار بوده است.

همچنین گزارش شده است كه در خصوص در دسترس بودن و استفاده از این برنامه‌ها، موانع بزرگی وجود دارد. مباحثی نیز در مورد پرداخت وجود دارد. تنها یك بخش كوچك از افراد مورد نظر هستند و از آنها تنها یك بخش كوچك هستند كه می‌توانند به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشند. فاز 1 احیای قلبی، یك مسیر حركت صعودی تعریف شده‌اند. فیزیك‌دانان و جراحان ممكن است كه آگاهی و علم تأثیر دیدگاههای غیر تهاجمی را در مورد مشكلات سلامتی نداشته باشند. مشكلاتی كه اساساً با جراحی و دارو مدیریت می‌شوند.

بنابراین كاندیداهای مناسب همیشه مد نظر نیستند. بعلاوه دلائل اجتماعی، روانی برای تحت استفاده قرار دادن این منابع وجود دارد. زن‌ها كمتر درگیر این مشكلات هستند و سرعت‌‌های افت منحنی‌های آنها بالاتر است. بنابراین یك انتخاب در میان افراد نمونه‌برداری شده برای مطالعات در زمینه احیای قلب و عروق وجود دارد. شركت زن‌ها مرتبط است با تضمین، سطح آموزش، جراحی و در دسترس بودن امكانات نقل و انتقال. هزینه در حال افزایش و در دسترس نبودن دو مانع برای شركت در احیای قلبی به شمار می‌آیند. سرعت‌های پایین شركت كردن در این فعالیت به ویژه سرعت های مربوط به زنها، اعضاء گروه اقلیت و افراد پیر و نیز قابلیت دستیابی رو به افزایش یك مركزیت اصلی در مسئله است. از حقایق پیچیده مربوط به یك برنامه احیای قلبی، اجزاء مختلف ممكن است تأثیرات مختلفی روی سلامت قلب افراد داشته باشد. به علاوه تفاوتهای فیزیولوژیك میان مردها و زن‌ها منجر به تفاوتهای در شرایط قلبی و عروقی می‌شود و این قبیل تغییرات ممكن است تفاوتها را در پاسخ‌های دو جنس به احیای قلبی توضیح دهد.

زنها تمایل دارند كه فشار خون سیستولیك و فشار پالسی پایین‌تری داشته باشند نسبت به مردان و نیزچربی خوب كمتر و سطوح هوموسیستین كمتری نسبت به مردان دارند. زنها همچنین بیماری قلبی خاموش (بی صدای) بیشتری نسبت به مردان دارند كه غالباً مربوط است به مشكلات مربوط به خواب در زنها. نتایج یك مطالعه توضیحی نشان می‌دهد كه زنها كمتر به نظر می‌رسد كه به رژیم جواب دهند و نیز به خطوط راهنمای تغییر تمرینی در مقایسه با رژیم‌های ترك سیگار، مصرف دارو و مدیریت استرس لازم است توجه خاصی به انگیزه بخشی از افراد شركت كننده داده شود. برای كمك به آنها در تشخیص مهارت‌های جدید خود فعالیت‌های منزل و جامعه و برای ادامه رفتارهای روزمره زندگی جدید خود در چارچوب برنامه با در نظر داشتن این نكته كه آموزش و تمرین اجزاء هسته‌ای احیای قلبی و عروقی هستند. درمان فیزیكی به طور نادر قرار داده می‌شود با مراقبت برای افراد با مشكل قلبی انجام شود. مواد و ابزار آموزش باید مطابق با نیازهای یادگیرنده و ظرفیت‌های او تخصصی شده باشند؛ در غیر اینصورت منابع از بین خواهند رفت. یك گوناگونی نشاندار و قابل توجه میان توانایی متوسط خواندن آمریكایی و سطوح قابلیت یادگیری ابزار آلات احیاء قلبی وجود دارد. تعداد بیشمار كلمات پلی سیلابیك (چند بخشی) یك فاكتور اصلی است.

برنامه‌های احیای قلبی در مراكز طبیعی در مجامع بزرگ مورد اجرا قرار دارند. اكثریت وسیعی از بیماران به احیاء قلب و عروق دسترسی ندارند. دوم اینكه، شركت طولانی مدت و پیروی از اصول برنامه مورد بی توجهی قرار می گیرد به ویژه برای زنان

اصول این برنامه‌ها روی عملكرد درمان فیزیكی تأثیر می گذارد كه می‌تواند روی یك پایه یك به یك در یك تمرین خصوصی مورد اجرا قرار گیرد و یا در یك بیمارستان فرمال در مورد احیای قلب و عروقی ندارد. در چنینی شرایطی نتایج قابل مقایسه با برنامه‌های فرمال است. یك فلسفه مراقبت در منزل در رشته مراقبت سلامت شكل گرفت شامل احیاء قلب و عروق و این بمنظور دستیابی به افراد گروههای مورد نظر است. بیمارانی كه بعد از جراحی بایپس حالت ثابت دارند با یك برنامه خانگی دقیق فردی به خوبی افرادی كه در برنامه احیای بر پایه مركزیت شركت دارند، عمل می‌كنند. همینكه بیماران فعالتر می‌شوند وضعیت دارویی آنها نیز تغییر می‌كند. درمانهای دارویی باید روی یك اساس پیش رنوده بازنگری شوند و تجویزها طبق آن تغییر كنند. این تغیییرات روی تأثیرات متابولیك طولانی مدت تمرین اثر می‌گذارد به علاوه سلامت افزایش داده شده و كاهش وزن بالقوه كار تمی پی در پی برای مانیتور كردن وضعیت دارویی بیمار لازم است تا اطمینان پیدا كنیم كه تجویزات دارویی به نحوی تغییر داده می‌شوند كه مناسب هستند، شامل آموزش و تمرین، حذف یا كاهش نیاز برای مصرف دارو و حمایت پارا ماكولوژیكال یك نتیجه درمانی فیزیكی مهم با فلسفه اخذ نتیجه بهتر است. تست و تمرین عملی فرمال مهارت‌های درمانی فیزیكی اصلی در تشخیص، ارزیابی و توضیح تمرین بیمار وجود دارند.

اختراعات و اكتشافات اخیر در مورد تمرین برای بهتر كردن شرایط قلب و رویه با تمركز روی بالابردن اكسیژن باقی مانده ذخیره شده هستند. یك مقیاس كیفیت زندگی با حالت آنالوگ خطی ساده درخصوص ارزیابی ویژگی بیماری و مباحث كیفیت زندگی مرتبط با سلامت به منظور كمك به افراد با بیماری قلبی نشان داده شده است. با ارزیابی‌هایی بر اساس نتایج و پایه های اطلاعاتی، درمانگرهای فیزیكی قادر خواهند بود تا برنامه‌ها را برای هر فرد خاص تخصصی كرده و آن را مطابق با ویژگی هر فرد طراحی كنند تا به نتایج با ماندگاری سرعت و تأثیر پیشبرد دست پیدا کنند. به علاوه برنامه ها طوری ارزیابی می شوند که کیفیت استراتژی های ابداع شده توسط مراقبین سلامت تقویت می‌شود. چنین كیفیت تقویت شده‌ای كه شامل حال آموزشی تعاملی تیم‌های بیمارستانی و آموزشی كامپیوتری می شود، خطوط هدایت پیشگیری از بیماری قلبی را تقویت می كند. از یك خط پایه تا 1 سال پیشرفتهای نمایان و علامت‌گذاری شده‌ای در ترك دخانیات، كنترل چربی، كنترل فشار خون و دسترسی به احیای قلبی اتفاق افتادند. آغازگرهای پیشرفت كیفیت برای فعالیت‌های مرتبط با احیای قلبی و عروقی منافع و دستاوردهای پاخص و نمایانی را به همراه داشته‌اند.

به علاوه تمرینات ساختاری، احیای قلبی متمركز است روی مشاوره و آموزش درباره كاهش ریسك به نحوی كه سلامت در طول زندگی ارتقاء پیدا كند. مطالعات طولانی لازم است تا مبحث فاكتورهای خطرزا و رفتارهای مربوط به نوع زندگی در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. یك برنامه چند وجهی بر پایه نتایج بدست آمده برای احیای قلبی خیلی ساده و روان نشان داده شده است. این امكان وجود داشت كه اطلاعات ، مطابق با برنامه نشانه‌گذاری و درج شوند این نتایج شامل تحقیقات و مطلعه سلامت 36 – SF است و یك تست علمی از بیمار و یك تست فاصله‌ای 6 دقیقه پیاده‌روی همه نتایج هم در برنامه احیای ریوی و هم در قلبی پیشرفت كردند.

چنین نتایجی برای قضاوت در مورد تأثیرات برنامه‌های احیای ریوی و قلبی مفید هستند. اگر چه احیای قلبی مرگ كار دیاك را كاهش می دهد، چه تمرین به تنهایی روی دهد چه از یك رنج قابل فهم از دخالت ‌ها استفاده شود نتیجه غیر واضح خواهد ماند. پاسخ به این سوال در بازسازی اصول و تمرینات برنامه‌های احیای كاردیاك مهم است.

  • بیماران مبتلا به اختلالات قلبی مزمن (واكنش‌های تمرین)

دسیفانکشن قلبی شامل یك رنج از انواع پاتولوژی، علت‌ها (ژنتیكی یا اكتسابی) و شدت است كه ممكن است با دارو كنترل شود یا با جراحی و یا با هردوی آنها

رایج‌ترین علت بیمای قلبی ایسكمیك و انفاركتوس عضله قلبی است. عضله‌ای كه دچار انفاركتوس شده هیچ‌گاه بهبود نمی یابد بنابراین ترمیم قلب اتفاق می افتد و این مسئله سبب تغییر كاركردهای الكتریكی و الكرتوكاردیوگرافی و مكانیكی قلب می‌شود. شكل‌گیری دوباره در طول زمان اتفاق می افتد و البته با تمرین. كسر تخلیه در استراحت یك نشانگر ضعیف برای عملكرد قلبی و ظرفیت تمرین است. در حقیقت نارسایی قلبی می‌تواند با وجود یك كسر تخلیه طبیعی اتفاق بیافتد، یك فرم از نارسایی قلبی در زنانی اتفاق می‌افتد كه سابقه‌ هایپر تنشن و افزایش بافت بطن چپ را داشته‌اند. بیماران می توانند بدون هیچ علائمی بوده و فاكتورهای خطر را داشته باشند. ممكن است نیاز به سطوح بالای اكسیژن و حمایت دارویی و نیز پیوند قلب باشند.

بیماری شدید ممكن است نیازمند تهویه‌ی مكانیكی باشند. تمرین هم‌اكنون یك جزء مهم و اساسی در درمان افراد مبتلا به نارسایی قلبی پایدار و هم‌چنین در افرادی كه تحت عمل جراحی پیوند قلب قرار گرفته‌اند.

گزینه‌های جراحی شامل جراحی حفره كلیدی، جراحی قلب باز (بازسازی یا ترمیم دریچه و عمل بایسپس و ترمیم آنورسیم) و پیوند قلب است. یك تعامل میان ریتم‌های یك دوره 24 ساعته و عامل بیماری و ناپایداری فشار خون و سرعت قلب وجود دارد. این ریتم‌ها، تحت تأثیر آدرنال / هیپوتالاموس / سیستم اتونوم و فعالیت غده هیپوفیز است. بنابراین محرومیت از خواب، حركات فیزیكی اضافه، استرس روحی، غذاهایی با چربی بالا فاكتورهای اصلی سكته، مرگ ناگهانی قلبی، آنژین، انفاركتوس، اسیكمیك هستند. تفاوتهای فشار خون و سرعت قلب در علم پاتوژن و پیشرفت آرترو اسكروریس، نارسایی قلب و ترومبوز و فاكتورهای خطر غیر وابسته كاربرد دارند. در طول این مدت، ویتامین C و E پایین‌تر هستند نسبت به باقی روز : گفته می‌شود كه استفاده و تنظیم این ویتامین‌ها و تمرین می تواند ناپایداری و تغییرات سرعت قلب و فشار خون را كاهش دهد. اینكه آیا چنین تنظیمات می تواند بعداً اتفاقات بد و تلخ قلبی و عروقی را از بین ببرد یا نه نیازمند تحقیق و كار بیشتر است. اگر چه ناراحتی تفنسی یك محدود كننده معمولی برای تمرین بخاطر نارسایی قلبی است، فاكتورهای دیگری كه به محدودیت تمرین مربوط هستند، چندین فاكتور هستند علاوه بر مشكلات همودینامیك مركزی، ظرفیت تمرین تحت تأثیر آسیب تهویه‌ای و نیز عملكرد ریه‌ها، گردش خون محیطی و عملكرد عضلات اسكلتی می‌باشد. دیس پنه در تنظیم PH شریانی در طی تمرین نقش دارد.

هایپر تنشن ریوی و هیپو تنشن سیستمیك نیز می توانند عملكرد یا اجرای تمرینات را محدود كنند. توضیحات برای این محدود كننده‌ها شامل دسیفانكشن گیرنده‌های فشار، گیرنده بتا عملكرد ضعیف، وفق یا تطابق عروقی طبیعی و خروجی قلبی ضعیف در ارتباط با پس بار كاری افزایش یافته بطن راست است. پاسخ‌های حجم اكسیژن تعویق افتاده شده مرتبط هستند با تولید لاكتات و فرایندهای غیر هوازی زودرس

با تغییرات راه رفتن غیر تطابقی به عنوان یك فاكتور تأثیرگذار روی تهویه در بیماران با نارسایی قلبی فرمن تلقی می‌شود.

ظرفیت فیزیولوژیك بیماران با دسیفانكشن كاردیاك برای وفق با تمرینات بستگی دارد به نوع و شدت آسیب قلبی و در قدمهای بعدی به جریان اكسیژن انتقالی كاهش ظرفیت انتشار غشایی مویرگ‌های آریوئول‌ها و عدم تطابق میزان تهویه – انتشار ممكن است منعكس كننده افزایش فشار مزمن مویرگی باشد.

مشكل نارسایی قلبی می تواند توضیح دهنده پاسخ‌ تهویه‌ای افزایش یافته كه تمرین باشد اما این تئوری هنوز تحت سوال است بیماران با دسیفانكشن شدید بطن چپ اساساً ظرفیت آیروبیك خود را با افزایش خروجی اكسیژن در سطح بافت افزایش می دهند بجای اینكه از وفق یا تطابق مركزی استفاده كنند. بطور مشابه با تمرینات آیروبیك این بیماران جریان خون را به رگهای محیطی افزایش می دهند و تولید اكسید نیتریك را در رگهای خونی تقویت می كنند كه باعث گشاد شدن (ریلكسیشن) وابسته به اندو تلیوم می‌شود. این تأثیر در ارتباط دو سویه با ظرفیت عملكردی است. بنابراین ارزیابی واكنش مركزی وازوموتور به عنوان یك ابزار برای توضیح تأثیرات مداخلات درمانی از قبیل تمرین و دارو پیشنهاد می شود.

بطن چپ را ممكن می سازد و نیز سبب بهبود جریان عروق خون عروق كرونر می‌شود. سرعت موج نبض یك شانگر برای سخت‌ بودن آئورت است و یك نشانگر مستقل برای حداكثر حجم اكسیژن است.

عدم تحمل تمرین در بیماران مبتلا به گشاد شدن عضله قلبی را می توان با افزایش سفتی شریانی توضیح داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *